име и презиме

функција

телефон

емаил

Драган Вујовић

директор

019/800-350

jpjedinstvo@kladovonet.com  dragan.vujovic@kladovonet.com

Саша Савић

помоћник директора

019/800-354

sasa.savic@kladovonet.com

Васа Јовановић

помоћник директора за правне послове

019/800-360

atanackovic@kladovonet.com

Јосип Јордачевић

помоћник директора

019/800-360

atanackovic@kladovonet.com

Миле Ђорђевић

помоћник директора за финансије

019/800-354

mile.djordjevic@kladovonet.com

Звездан Поповић

руководиоц финансијске службе

019/800-354

zvezdan.popovic@kladovonet.com

Зоран Петровић

руководиоц производ. и дистрибуције топлотне енергије

019/800-330

atanackovic@kladovonet.com

Секретарица директора

Централа

019/800-360

sekretarica.jedinstvo@kladovonet.com 

Фаx

Фаx

019/800-355

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

име и презиме

функција

телефон

емаил

 Васа Јовановић

председник надзорног одбора

019/800-360

 jpjedinstvo@kladovonet.com

Радмила Гроздић

члан надзорног одбора

019/800-360

jpjedinstvo@kladovonet.com

Бранко Бекеревић

члан надзорног одбора

019/800-360

 jpjedinstvo@kladovonet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane


 

ЈП ЈЕДИНСТВОКладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија