КАНАЛИЗАЦИЈА

 

стамбени простор

35,874din/m

ПДВ 10%

3,5874

накнаде за заштиту вода

0,212900

укупно

39,67din/m

пословни простор

48,645din/m

ПДВ 10%

4,8645

накнаде за заштиту вода

0,212900

укупно

53,72din/m

 Na osnovu Rešenja opštinskog Veća opštine Kladovo br.38-2/2020-II od 22.10.2020.g. donosi se,

ЦЕНОВНИК

 

 

ГРЕЈАЊЕ(без мерних уређаја)

 

стамбени простор

76,50din/m

ПДВ 10%

7,65

укупно

84,15din/m

пословни простор

76,50din/m

ПДВ 10%

7,65

укупно

84,15din/m

 

 

 

 

 

 

 

ГРЕЈАЊЕ(са мерним уређајима)-варијабилни део

 

стамбени простор

5,364din/Kwh

ПДВ 10%

0,5364

укупно

5,90din/Kwh

пословни простор

5,364din/Kwh

ПДВ 10%

0,5364

укупно

5,90din/Kwh

ВОДА -варијабилни део

 

стамбени простор

39,654din/m

ПДВ 10%

3,965400

накнаде за коришћење вода

0,236400

укупно

43,86din/m

пословни простор

53,73din/m

ПДВ 10%

5,37

накнаде за коришћење вода

0,456900

укупно

59,56din/m

 

 

 

ГРЕЈАЊЕ(са мерним уређајима)-фиксни део

 
стамбени и пословни простор 220,00 din/KW
ПДВ 10% 22,00

укупно

242,00 din/KW

 

 

 

 

 

 

            

ВОДА -фиксни  део

 

стамбени простор - прикључци пресек до 1"

170,00din/m

ПДВ 10%

17,00

укупно

187,00din/m

пословни простор - прикључци пресек до 1"

170,00din/m

ПДВ 10%

17,00

укупно

187,00din/m

пословни простор - прикључци пресек преко 1"

370,00din/m

ПДВ 10%

37,00

укупно

407,00din/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цене важе од 01.11.2020год.
 За реализацију овог Ценовника стараће се финансијска и комерцијална служба ЈП"Јединства"Кладово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорија корисника                                   издавање услова                              накнада за сагласност
                                                                                                                                            за  прикључак                       

                                                                           цена    ПДВ 20%      свега                                  цена      ПДВ 20%       свега


стамбени објекат
                                             900,00    180,00       1.080,00                              4.500,00       900,00      5.400,00
пословни објекат до 10м
                             1.350,00    270,00       1.620,00                              6.750,00    1.350,00      8.100,00
пословни објекат од 10-20м
                        1.800,00    360,00       2.160,00                              9.000,00    1.800,00    10.800,00
пословни објекат од 20-50м
                        2.250,00    450,00       2.700,00                            13.500,00    2.700,00    16.200,00
пословни објекат од 50-100м
                      2.700,00    540,00       3.240,00                            22.500,00    4.500,00    27.000,00
пословни објекат од 100-300м
                    3.150,00    630,00       3.780,00                            36.000,00    7.200,00    43.200,00
пословни објекат од 300-500м
                    3.600,00    720,00       4.320,00                            45.000,00    9.000,00    54.000,00
пословни објекат од преко 500м
               4.500,00     900,00       5.400,00                            67.500,00  13.500,00    81.000,00
објекат за колективно становање
            5.400,00  1.080,00       6.480,00                            90.000,00  18.000,00  108.000,00

јавне чесме ,спортски стадиони,и
                                                                                                                                                 
остали објекти код којих површина
          1.800,00     360,00       2.160,00                             9.000,00     1.800,00   10.800,00
 не утиче на мерно место                                                                                                                                                                  

Напомена : Цене прикључка на канализацију идентичне су  ценама прикључка на водовод.

 

                                                                             Vrh strane                                                   


                                  ЈП “ЈЕДИНСТВО”Кладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија