врста поступка назив

редни број

јавни позив конкурсна документација додатна документација рок за достављање понуде обавештење о закљученом уговору статус
отворени поступак превоз мазута ВО-1/15   26.01.2015.год закључен
отворени поступак превоз угља ВО-2/15 30.01.2015.год закључен
отворени поступак електрична енергија ВО-3/15 09.02.2015.год закључен
мала набавка рачунарска опрема МД-8/15 19.03.2015.год закључен
мала набавка електроматеријал МД-1/15 20.03.2015.год обустављен
мала набавка електроматеријал(поновљен поступак) МД-1/15   22.04.2015.год закључен
мала набавка машински материјал МД-2/15 30.04.2015.год закључен
мала набавка бактериолошки преглед воде ,хемијске анализе и вакцинација МУ-4/15   11.05.2015.год закључен
мала набавка замена топловодне мреже МР-6/15   25.05.2015.год закључен
мала набавка измењивачи топлоте МД-10/15 02.06.2015.год закључен
мала набавка заштита на раду и ХТЗ опрема МД-11/15 11.06.2015.год закључен
мала набавка канцеларијска опрема- материјал МД-9/15   03.07.2015.год закључен
мала набавка заптивни материјал МД-4/15 06.07.2015.год закључен
отворени поступак водоводни материјал BO-8/15   31.07.2015.год закључен
мала набавка чишћење мртвог терета из цистерни за мазут MP-3/15   13.07.2015.год обустављен
мала набавка премије осигурања имовине и радника MУ-6/15 17.07.2015.год закључен
мала набавка чишћење мртвог терета из цистерни за мазут (поновљен поступак) MP-3/15   20.08.2015.год закључен
мала набавка сервисирање и баждарење водомера и калориметара -9/15   28.08.2015.год закључен
мала набавка водомери и мерачи топлоте -16/15   28.08.2015.год закључен
мала набавка услуге мобилне и фиксне телефоније -7/15 19.11.2015.год закључен
отворени поступак електрична енергија ВО-1/16 10.12.2015.год закључен
преговарачки поступак услуга одржавања софтвера ПУ-1/15 16.12.2015.год закључен
мала набавка материјал за топловод -17/15 23.12.2015.год закључен
отворени поступак превоз мазута ВО-2/16 15.01.2016.год закључен
отворени поступак превоз угља ВО-3/16 18.01.2016.год закључен
отворени поступак гориво ВО-4/16 28.03.2016.год закључен
мала набавка машински материјал МД-3/16

 

22.04.2016.год закључен
мала набавка заптивни материјал МД-2/16 04.05.2016.год закључен
мала набавка штампарске услуге МУ-4/16 06.05.2016.год закључен
мала набавка грађевински материјал МД-4/16 23.05.2016.год закључен
мала набавка измењивачи топлоте МД-11/16 23.05.2016.год закључен
мала набавка бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација МУ-3/16 23.05.2016.год закључен
мала набавка сакупњање,складиштење,транспорт и третман опасног отпада МР-1/16 30.05.2016.год закључен
мала набавка машински материјал (поновљени поступак) МД-3/16 17.06.2016.год закључен
отворени поступак

набавка возила

партија 1 : Аутоцистерна за питку воду

партија 2 : комбинована машина - ровокопач

ВО-4/16 18.07.2016.год закључен
мала набавка

електро-материјал

МД-1/16 04.07.2016.год закључен
мала набавка грађевински материјал (поновљени поступак) МД-4/16 11.07.2016.год закључен
мала набавка сервис и баждарење МУ-8/16 08.07.2016.год закључен
мала набавка услуге израде пројектне документације МУ-9/16 12.07.2016.год закључен
мала набавка заменазадње екранске коморе на котлу МИНЕЛ ТЕ 110 V и демонтажа постојеће МР-3/16 18.07.2016.год закључен
мала набавка премије осигурања имовине и радника МУ-5/16

25.07.2016.год закључен
мала набавка пумпни агрегати МД-8/16 11.08.2016.год закључен
отворени поступак водоводни материјал ВО-5/16 05.09.2016.год

закључен
мала набавка Заштита на раду и ХТЗ опрема МД-7/16 10.11.2016.год

закључен
мала набавка Замена димних цеви МР-4/16 17.11.2016.год закључен
отворени поступак Електрична енергија ВО-1/17 14.12.2016.год

закључен
отворени поступак превоз мазута ВО-2/17 30.12.2016.год  

 

отворен
отворени поступак превоз угља ВО-3/17 30.12.2016.год  

 

отворен
мала набавка набавка комплетних подстаница МД-12/16 12.12.2016.год закључен
мала набавка услуге мобилне и фиксне телефоније -1/17 16.01.2017.год   отворен

.

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Vrh strane


                                                      ЈП “ЈЕДИНСТВО”Кладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија