врста поступка назив

редни             број

јавни позив конкурсна документација додатна  документација рок за достављање понуде обавештење о закључ. Уговору статус
мала набавка

пумпе

МД- 2/13 17.01.2014.год. обустављен
отворени поступак

електрична енергија

ВО-1/14   07.04.2014.год. закључен
отворени поступак

материјал за одржавање водовода и канализације

 

ВО-2/14   24.04.2014.год. закључен
мала набавка хемијске и бактериолошке анализе воде МУ-7/14   11.04.2014.год. закључен
мала набавка сервисирање и баждарење водомера МУ-5/14   12.06.2014.год. закључен
мала набавка услуге осигурања имовине,возила и колективно осигурање запослених радника ЈП"Јединство"Кладово МУ-8/14 25.07.2014.год. закључен
мала набавка ремонт котла - замена димних цеви МУ-9/14   08.08.2014.год. закључен
отворени поступак гориво за возила ВО-3/14   24.11.2014.год закључен
мала набавка оквирни кредит  за текућу ликвидност МУ-3/14   22.12.2014.год. закључен
мала набавка материјал за топловод МД-1/14   23.12.2014.год. закључен
отворени поступак превоз мазута ВО-1/15   26.01.2015.год закључен
отворени поступак превоз угља ВО-2/15 30.01.2015.год закључен
отворени поступак електрична енергија ВО-3/15 09.02.2015.год закључен
мала набавка рачунарска опрема МД-8/15 19.03.2015.год закључен
мала набавка електроматеријал МД-1/15 20.03.2015.год обустављен
мала набавка електроматеријал (поновљен) МД-1/15   22.04.2015.год закључен
мала набавка машински материјал МД-2/15 30.04.2015.год закључен
мала набавка бактериолошки преглед воде,хемијске анализе и вакцинација МУ-4/15   11.05.2015.год закључен
мала набавка замена топловодне мреже МР-6/15   25.05.2015.год закључен
мала набавка измењивачи топлоте МД-10/15 02.06.2015.год закључен
мала набавка заштита на раду и ХТЗ опрема МД-11/15 11.06.2015.год   отворен
мала набавка - МД-9/15   03.07.2015.год   отворен
мала набавка МД-4/15 06.07.2015.год   отворен
отворени поступак -8/15   31.07.2015.год   отворен

.

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane


JP JEDINSTVOKladovo, Dunavska 15, 19320 Kladovo, Srbija