врста поступка назив редни број јавни позив конкурсна документација додатна  документација рок за достављање понуде обавештење о закључ. Уговору статус
мала набавка услуга осигурања
имовине и колективно осигурање запослених радника ЈП „Јединство“Кладово,
МУ- 5/13 22.07.2013.год. закључен
отворени поступак набавка горива за потребе ЈП"Јединство"Кладово ВО-1/13 19.08.2013.год. закључен
мала набавка набавка радова на реконструкцији дела топловодне мреже у Кладову МД- 1/13   28.08.2013.год закључен 
мала набавка набавка новог путничког возила путем финансијског лизинга МД- 2/13 25.10.2013.год. закључен
отворени поступак МАЗУТ СРЕДЊИ - С ВО-2/13   25.11.2013.год закључен
отворени поступак

угаљ,сушени лигнит

(коцка-орах)

ВО-3/13 02.12.2013.год. закључен
отворени поступак

услуге превоза мазута

ВО-4/13   09.12.2013.год. закључен
отворени поступак

услуге превоза угља

ВО-5/13 19.12.2013.год. закључен
отворени поступак

оквирни кредит  за текућу ликвидност

ВО-6/13 23.12.2013.год. закључен
мала набавка

пумпе

МД- 2/13 17.01.2014.год. обустављен
отворени поступак

електрична енергија

ВО-1/14   07.04.2014.год.   активан
отворени поступак

материјал за одржавање водовода и канализације

ВО-2/14   24.04.2014.год.   активан
мала набавка хемијске и бактериолошке анализе воде МУ-7/14   11.04.2014.год.   активан

.

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane


JP “JEDINSTVO”Kladovo, Dunavska 15, 19320 Kladovo, Srbija